• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa)
  Hiện nay (03:55, ngày 13 tháng 4 năm 2009) (Sửa) (undo)
  (sửa lỗi và thêm nghĩa)
   
  Dòng 6: Dòng 6:
  =====Sự hạ mình, sự hạ cố, sự chiếu cố=====
  =====Sự hạ mình, sự hạ cố, sự chiếu cố=====
  -
  =====Sự kẻ cả, bề trên=====
  +
  =====Sự kẻ cả, bề trên, vẻ ta đây=====
   +
   
  -
  [[Thể_loại:thông dụng]]
   
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==
  Dòng 17: Dòng 17:
  =====noun=====
  =====noun=====
  :[[friendliness]] , [[humility]] , [[inferiority]]
  :[[friendliness]] , [[humility]] , [[inferiority]]
  -
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /¸kɔndi´senʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hạ mình, sự hạ cố, sự chiếu cố
  Sự kẻ cả, bề trên, vẻ ta đây

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X