• /ˈpeɪtrənɪdʒ , ˈpætrənɪdʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bảo trợ, sự đỡ đầu
  Sự lui tới của khách hàng quen
  Quyền ban chức cho giáo sĩ; quyền bổ nhiệm (các chức vụ hành chính...)
  Vẻ kẻ cả, vẻ bề trên; vẻ hạ cố

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự bảo trợ
  sự đỡ đầu
  sự lui tới của khách hàng quen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X