• /´defərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chiều ý, sự chiều theo
  in deference to someone's desires
  chiều theo ý muốn của ai
  Sự tôn trọng, sự tôn kính
  to treat someone with deference
  đối xử với ai một cách tôn trọng
  to have no deference for someone
  không tôn trọng ai, thất lễ với ai
  to pay (show) deference to somebody
  tỏ lòng tôn kính ai
  with all due deference to somebody
  với tất cả lòng tôn kính đối với ai


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X