• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:00, ngày 16 tháng 1 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (,)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">'k&#596;nsikw&#601;ntli</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'k&#596;nsikw&#601;ntli</font>'''/=====
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Phó từ===
  ===Phó từ===

  Hiện nay

  /'kɔnsikwəntli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Do đó, vì vậy, bởi vậy, cho nên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X