• /´ə:gou/

  Thông dụng

  Phó từ

  ( (thường), (đùa cợt)) do đó, vậy thì

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X