• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Ngẫu nhiên, tình cờ, bất ngờ===== ::contingent expenses ::những món chi tiêu bất ...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">kənˈtɪndʒənt</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  03:59, ngày 15 tháng 5 năm 2008

  /kənˈtɪndʒənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngẫu nhiên, tình cờ, bất ngờ
  contingent expenses
  những món chi tiêu bất ngờ
  Còn tuỳ thuộc vào, còn tuỳ theo
  to be contingent on something
  còn tuỳ thuộc vào việc gì

  Danh từ

  (quân sự) đạo quân (để góp thành một đạo quân lớn hơn)
  Nhóm nhỏ (trong một nhóm lớn)
  (như) contingency

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  tiếp cận
  tiếp liên
  contingent of a set
  tiếp liên của một tập hợp

  Oxford

  Adj. & n.

  Adj.
  (usu. foll. by on, upon) conditional,dependent (on an uncertain event or circumstance).
  Associated.
  (usu. foll. by to) incidental.
  A that may ormay not occur. b fortuitous; occurring by chance.
  True onlyunder existing or specified conditions.
  N. a body (esp. oftroops, ships, etc.) forming part of a larger group.
  Contingently adv. [L contingere (as COM-, tangere touch)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X