• /kənˈtɪndʒənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngẫu nhiên, tình cờ, bất ngờ
  contingent expenses
  những món chi tiêu bất ngờ
  Còn tuỳ thuộc vào, còn tuỳ theo
  to be contingent on something
  còn tuỳ thuộc vào việc gì

  Danh từ

  (quân sự) đạo quân (để góp thành một đạo quân lớn hơn)
  Nhóm nhỏ (trong một nhóm lớn)
  (như) contingency

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tiếp cận
  tiếp liên
  contingent of a set
  tiếp liên của một tập hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X