• (Khác biệt giữa các bản)
  (hội thoại)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">,kɔnvə'seiʃn</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  10:10, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /,kɔnvə'seiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nói chuyện; cuộc nói chuyện, cuộc chuyện trò, cuộc đàm luận
  to hold a conversation with someone
  chuyện trò với ai, đàm luận với ai
  to change the conversation
  đổi câu chuyện, nói qua chuyện khác
  (pháp lý) sự giao cấu; sự giao hợp
  criminal conversation
  ( (viết tắt) crim. con) tội thông dâm, tội ngoại tình

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  cuộc hội thoại
  đàm luận

  Nguồn khác

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  cuộc nói chuyện
  two-way conversation
  cuộc nói chuyện hai chiều
  two-way conversation
  cuộc nói chuyện hai phía
  trao đổi điện đàm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hội thoại
  conversation compiler
  trình biên dịch hội thoại
  conversation mode
  cách thức hội thoại
  conversation remote batch entry (CRBE)
  mục nhập đợt cách khoảng hội thoại
  DASD conversation option
  tùy chọn hội thoại DASD
  sự hội thoại
  tương tác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Discussion, talk, chat, dialogue, colloquy, parley;chit-chat, gossip, discourse, palaver, Colloq chiefly Britchin-wag: The conversation about the situation in the MiddleEast ended abruptly. I want action, not conversation.

  Oxford

  N.

  The informal exchange of ideas by spoken words.
  Aninstance of this.
  A thing that serves as a topic ofconversation because of its unusualness etc. conversationstopper colloq. an unexpected remark, esp. one that cannotreadily be answered. [ME f. OF f. L conversatio -onis (asCONVERSE(1))]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X