• /'ɔpʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chọn lựa, quyền lựa chọn
  to make one's option
  lựa chọn
  I haven't any option in the matter
  tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào trong vấn đề này (tức là có quyền quyết định)
  Vật được chọn; điều được chọn
  Quyền mua bán cổ phần (với ngày giờ và giá định rõ) (ở sở giao dịch chứng khoán)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự lựa chọn, luật lựa chọn

  Y học

  danh từ sự chọn lựa, quyền lựa chọn vật được chọn, điều được chọn quyền mua bán cổ phần

  Ô tô

  Danh mục phụ kiện tự chọn

  Xây dựng

  ứng lựa

  Điện

  kiểu tùy chọn

  Kỹ thuật chung

  luật lựa chọn
  lựa chọn
  Independent Option (IO)
  lựa chọn độc lập
  Network Terminal Option (NTO)
  lựa chọn kết cấu mạng
  OPT (option)
  sự lựa chọn
  option (OPT)
  sự lựa chọn
  option list
  danh sách các lựa chọn
  option table
  bảng lựa chọn
  Programmable Option Devices (POD)
  các thiết bị tùy chọn có khả năng lập trình được / các thiết bị lựa chọn theo chương trình
  time-sharing option (TSO)
  sự lựa chọn phân thời
  TSO (timesharing option)
  sự lựa chọn chia sẻ thời gian
  mục chọn
  phương án
  sự lựa chọn
  time-sharing option (TSO)
  sự lựa chọn phân thời
  TSO (timesharing option)
  sự lựa chọn chia sẻ thời gian

  Kinh tế

  quyền chọn
  American option
  quyền chọn kiểu Mỹ
  at the money option
  quyền chọn đúng giá
  buy back option
  quyền chọn mua lại
  call option
  quyền chọn mua
  call option
  quyền chọn mua gấp đôi
  call-of-more option
  quyền chọn mua được gấp đôi
  call-of-more option
  quyền chọn mua gấp đôi
  cash stock index option
  quyền chọn chỉ số (thị trường chứng khoán, bảo hiểm)
  compensatory stocks option
  quyền chọn mua cổ phiếu đền bù
  conventional option
  quyền chọn thông thường
  conversion option
  quyền chọn lựa chuyển đổi
  covered option
  quyền chọn có bảo đảm
  covered put option
  quyền chọn bán có bảo chứng
  currency option
  quyền chọn mua hay bán
  day-to-day option
  quyền chọn mua bán hàng ngày
  day-to-day option
  quyền chọn mua bán từng ngày
  delivery at seller's option
  giao hàng theo quyền chọn thời gian của bên bán
  double option
  quyền chọn kép
  double option
  quyền chọn mua hoặc bán
  European option
  quyền chọn kiểu Châu Âu
  exercise of an option
  hành sử quyền chọn (mua, bán cổ phiếu)
  exercise of an option
  hành sử quyền chọn (mua, cổ phiếu)
  first option
  quyền chọn mua
  in-the-money-option
  quyền chọn mua trong giá
  incentive stock option
  quyền chọn chứng khoán khích lệ
  lapsed option
  quyền chọn (mua bán)
  lease-option agreement
  hợp đồng thuê với quyền chọn mua
  listed option
  quyền chọn trong danh sách
  local option
  quyền chọn lựa của cư dân địa phương
  naked call option
  quyền chọn mua khống
  naked option
  quyền chọn khống
  naked option
  quyền chọn không có bảo đảm
  naked put option
  quyền chọn bán khống
  non traded option
  quyền chọn không mua bán được
  non traded option
  quyền chọn mua không bán được
  option account
  tài khoản quyền chọn
  option agreement
  hợp đồng quyền chọn
  option buyer
  người mua quyền chọn (trên thị trường có quyền chọn)
  Option Contract
  hợp đồng quyền chọn
  option dealer
  người giao dịch quyền chọn
  option dealer
  người kinh doanh quyền chọn
  option dealing
  giao dịch quyền chọn mua (cổ phiếu)
  option exchange contract
  hợp đồng ngoại hối có quyền chọn
  option exercise price
  giá thực hiện quyền chọn
  option holder
  người nắm giữ quyền chọn
  option market
  thị trường có quyền chọn
  option money
  tiền mua quyền chọn
  option mortgage
  thế chấp quyền chọn
  option mutual fund
  quỹ tương hỗ quyền chọn
  option on debt instruments
  quyền chọn mua bán trái phiếu
  option on future
  quyền chọn trên những hợp đồng kỳ hạn
  option on interest rate futures
  quyền chọn mua hoặc bán hợp đồng trái khoán kỳ hạn
  option premium
  tiền đặt cọc (phí) mua quyền chọn
  option price
  giá quyền chọn (trên thị trường có quyền chọn)
  option seller
  người bán quyền chọn
  option series
  chuỗi quyền chọn
  option spread
  tản khai quyền chọn
  option taker
  người lấy quyền chọn
  option to buy
  quyền chọn mua
  option to double
  quyền chọn đôi (quyền chọn mua và bán cổ phiếu)
  option to double
  quyền chọn gấp đôi
  option to double
  quyền chọn mua và bán
  option writer
  người bán quyền chọn
  option writer
  người ký phát quyền chọn
  out-of-the-money option
  quyền chọn ngoài giá
  out-of-the-money option
  quyền chọn thua lỗ
  purchaser of an option
  bên mua quyền chọn
  put and call (option)
  quyền chọn (đôi) mua và bán cổ phiếu
  put and call option
  quyền chọn bán và mua
  put option
  quyền chọn bán
  put-of-more option
  quyền chọn bán gấp đôi
  put-of-more option
  sự tăng quyền chọn bán
  qualifying stock option
  quyền chọn cổ phiếu để có đủ tư cách
  seller of a call option
  người bán quyền chọn mua (chứng khoán)
  seller of a put option
  người bán quyền chọn bán (chứng khoán)
  seller's option
  quyền chọn của bên bán
  seller's option
  quyền chọn của người bán
  seller's option to double
  quyền chọn đôi của bên bán
  series of option
  sê ri quyền chọn
  share option
  quyền chọn mua cổ phiếu
  ship's option
  quyền chọn của tàu
  single option
  quyền chọn đơn
  spread option
  quyền chọn tản khai
  stock option
  quyền chọn (mua hay bán)
  stock option
  quyền chọn mua cổ phiếu
  traded option
  quyền chọn có thể thương lượng được (mua bán chứng khoán)
  traded option
  quyền chọn đã được mua bán
  traditional option
  quyền chọn truyền thống
  transaction at buyer's option
  giao dịch bên mua có quyền chọn lựa
  uncovered option
  quyền chọn không được bảo chứng
  underwater option
  quyền chọn với giá tuột xuống
  quyền chọn (mua hoặc bán cổ phiếu)
  Option là quyền bán hoặc mua một hạng mục hàng hoá cụ thể nào đó như cổ phiếu, kim loại quý hoặc trái phiếu Kho bạc theo một giá đã xác lập trước trong một khoản thời gian nào đó.
  quyền chọn (mua) quyền nhiệm ý
  sự chọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X