• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 14: Dòng 14:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====V.tr.=====
   
  -
  =====Colloq. interrogate (a person, e.g. a diplomat or pilot)about a completed mission or undertaking.=====
   
  -
  =====Debriefing n.=====
   
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
   
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=debrief debrief] : National Weather Service
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=debrief debrief] : Corporateinformation
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:36, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /di´bri:f/

  Thông dụng

  Động từ

  Phỏng vấn, thẩm vấn
  to debrief a candidate to the presidency
  phỏng vấn một ứng cử viên tổng thống
  to debrief a criminal
  thẩm vấn một kẻ tội phạm

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X