• /'kændideit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người ứng cử
  to stand candidate for a seat in Parliament
  ra ứng cử đại biểu quốc hội
  Người dự thi; thí sinh
  Người dự tuyển (vào một chức gì)
  Ứng cử viên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thí sinh
  ứng cử

  Kỹ thuật chung

  người xin việc
  eligible candidate
  người xin việc lành nghề
  external candidate
  người xin việc bên ngoài
  ứng cử viên

  Kinh tế

  người xin việc
  người ứng tuyển
  thí sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X