• (Khác biệt giữa các bản)
  (.)
  Hiện nay (13:55, ngày 29 tháng 3 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  /'''<font color="red">'dɔkju'mentəri</font>'''/
  +
  =====/'''<font color="red">'dɔkju'mentəri</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  Hiện nay

  /'dɔkju'mentəri/

  Thông dụng

  Tính từ + Cách viết khác: (documental)

  (thuộc) tài liệu, (thuộc) tư liệu
  documentary film
  phim tài liệu

  Danh từ

  Phim tài liệu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phim tài liệu

  Kinh tế

  dựa theo chứng từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X