• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">´elifənt</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">´elif(ə)nt</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 23: Dòng 23:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Oxford===
  === Oxford===
  Dòng 41: Dòng 41:
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=elephant elephant] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=elephant elephant] : Chlorine Online
  *[http://foldoc.org/?query=elephant elephant] : Foldoc
  *[http://foldoc.org/?query=elephant elephant] : Foldoc
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  ----
   +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  09:35, ngày 17 tháng 12 năm 2008

  /´elif(ə)nt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) con voi
  con voi
  khổ giấy 70 cm x 57, 5 cm
  double elephant
  khổ giấy 1 m x 77 cm
  ( Elephant) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đảng Cộng hoà
  Sắt vòm
  to see the elephant
  o get a look at the elephant
  Đi thăm những kỳ quan (của một thành phố...)
  Biết đời, biết thiên hạ
  white elephant

  Xem white

  Chuyên ngành

  Oxford

  N.
  (pl. same or elephants) 1 the largest living land animal, ofwhich two species survive, the larger African (Loxodontaafricana) and the smaller Indian (Elephas maximus), both with atrunk and long curved ivory tusks.
  A size of paper (711 x 584mm).
  Elephantoid adj. [ME olifaunt etc. f. OF oli-,elefant ult. f. L elephantus, elephans f. Gk elephas -antosivory, elephant]

  Tham khảo chung


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X