• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">,entə'teinmənt</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">entə'teinm(ə)nt</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 18: Dòng 18:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  Dòng 26: Dòng 26:
  =====sự giải trí=====
  =====sự giải trí=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====giải trí=====
  +
  =====giải trí=====
  ::[[travel]] & [[entertainment]] (t&e) [[card]]
  ::[[travel]] & [[entertainment]] (t&e) [[card]]
  ::thẻ du lịch và giải trí
  ::thẻ du lịch và giải trí
  Dòng 33: Dòng 33:
  ::[[travel]] [[and]] [[entertainment]] [[credit]] [[card]]
  ::[[travel]] [[and]] [[entertainment]] [[credit]] [[card]]
  ::thẻ tín dụng du lịch và giải trí
  ::thẻ tín dụng du lịch và giải trí
  -
  =====sự chiêu đãi=====
  +
  =====sự chiêu đãi=====
  -
  =====thết đãi=====
  +
  =====thết đãi=====
  =====tiêu khiển=====
  =====tiêu khiển=====
  Dòng 59: Dòng 59:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=entertainment entertainment] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=entertainment entertainment] : National Weather Service
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=entertainment entertainment] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=entertainment entertainment] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]

  09:22, ngày 17 tháng 12 năm 2008

  /entə'teinm(ə)nt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiếp đãi; sự chiêu đãi; buổi chiêu đãi
  Sự giải trí, sự tiêu khiển, sự vui chơi; cuộc biểu diễn văn nghệ
  Sự nuôi dưỡng, sự ấp ủ (ảo tưởng, hy vọng, nghi ngờ, quan điểm...)
  Sự hoan nghênh, sự tán thành (ý kiến, đề nghị...)

  Cấu trúc từ

  entertainment allowances
  phụ cấp tiếp khách
  entertainment tax
  thuế đánh vào các buổi biểu diễn văn nghệ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự tiêu khiển

  Kỹ thuật chung

  sự giải trí

  Kinh tế

  giải trí
  travel & entertainment (t&e) card
  thẻ du lịch và giải trí
  travel and entertainment card
  thẻ du hành và giải trí
  travel and entertainment credit card
  thẻ tín dụng du lịch và giải trí
  sự chiêu đãi
  thết đãi
  tiêu khiển

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Amusement, diversion, distraction, pastime, recreation,sport, play, fun, pleasure, enjoyment, relaxation, relief: Whatdo you do for entertainment?
  Performance, presentation,diversion, amusement, divertissement, exhibition, pageant,spectacle, show, production, spectacular, extravaganza: Theyput on a lavish entertainment for the queen.

  Oxford

  N.
  The act or an instance of entertaining; the process ofbeing entertained.
  A public performance or show.
  Diversions or amusements for guests etc.
  Amusement (much tomy entertainment).
  Hospitality.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X