• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  /'feiliɳ/
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  15:02, ngày 25 tháng 11 năm 2007

  /'feiliɳ/

  Thông dụng

  �2'"eili–

  Danh từ

  Sự thiếu
  sự không làm tròn(nhiệm vụ)
  sự suy nhược, sự suy yếu
  sự thất bại,sự phá sản
  sự trượt,sự đánh trượt
  thiếu sót,nhược điểm

  Giới từ

  thiếu, không có
   :failing this

  nếu không có vần đề này, nếu việc này không xảy ra

  whom failing; failing whom

  nếu vắng người ấy(người khác làm thay…)

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Weakness, shortcoming, foible, flaw, fault, defect, weakspot, blind spot, blemish, imperfection: Bigotry and prejudiceare her most serious failings.
  Prep.
  Lacking, wanting, in default of, without, sans, inthe absence of: Failing a favourable decision, we shall lodgean appeal.

  Oxford

  N. & prep.

  N. a fault or shortcoming; a weakness, esp. incharacter.
  Prep. in default of; if not.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X