• Thông dụng

  Danh từ

  Sự thiếu
  sự không làm tròn(nhiệm vụ)
  sự suy nhược, sự suy yếu
  sự thất bại,sự phá sản
  sự trượt,sự đánh trượt
  thiếu sót,nhược điểm

  Giới từ

  thiếu, không có
   :failing this

  nếu không có vần đề này, nếu việc này không xảy ra

  whom failing; failing whom

  nếu vắng người ấy(người khác làm thay…)


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X