• /hu:m/

  Thông dụng

  Đại từ nghi vấn

  Ai, người nào
  whom did you see?
  anh đã gặp ai thế?
  of whom are you seaking?
  anh nói ai thế?

  Đại từ quan hệ

  (những) người mà
  the man whom you saw
  người mà anh thấy
  the men about whom we were speaking
  những người mà chúng ta nói tới
  whom the gods love die young
  thiên tài yểu mệnh

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X