• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 19: Dòng 19:
  =====Phản chiếu (ánh sáng)=====
  =====Phản chiếu (ánh sáng)=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[glinted]]
   +
  *Ving: [[glinting]]
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==

  16:50, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /glɪnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tia sáng; tia sáng loé; tia lấp lánh
  Tia phản chiếu

  Nội động từ

  Loé sáng, lấp lánh

  Ngoại động từ

  Làm loé sáng
  Phản chiếu (ánh sáng)

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  loé sáng

  Oxford

  V. & n.

  V.intr. & tr. flash or cause to flash; glitter;sparkle; reflect (eyes glinted with amusement; the sword glintedfire).
  N. a brief flash of light; a sparkle. [alt. of MEglent, prob. of Scand. orig.]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X