• (đổi hướng từ Glinting)
  /glɪnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tia sáng; tia sáng loé; tia lấp lánh
  Tia phản chiếu

  Nội động từ

  Loé sáng, lấp lánh

  Ngoại động từ

  Làm loé sáng
  Phản chiếu (ánh sáng)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  loé sáng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X