• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Nội động từ=== =====Nhìn hau háu, nhìn một cách thèm muốn===== ::to gloat over (upon, on) something ::nhìn vật...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 15: Dòng 15:
  =====Hể hả, hả hê=====
  =====Hể hả, hả hê=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[gloated]]
   +
  *Ving: [[gloating]]
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==

  16:51, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Nhìn hau háu, nhìn một cách thèm muốn
  to gloat over (upon, on) something
  nhìn vật gì một cách thèm muốn
  Hể hả, hả hê

  hình thái từ

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Often, gloat over. exult (in), glory (in), relish (in),revel (in), crow (over or about), delight (in): He is stillgloating over the misery he caused her.

  Oxford

  V. & n.

  V.intr. (often foll. by on, upon, over) consider orcontemplate with lust, greed, malice, triumph, etc. (gloatedover his collection).
  N.
  The act of gloating.
  A look orexpression of triumphant satisfaction.
  Gloater n. gloatinglyadv. [16th c.: orig. unkn., but perh. rel. to ON glotta grin,MHG glotzen stare]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X