• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====đọc từng điểm quang học===== =====quét điểm===== =====quét ký hiệu đánh dấu===== =====sự đọ...)
  Hiện nay (04:01, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====đọc từng điểm quang học=====
  -
  =====đọc từng điểm quang học=====
  +
  =====quét điểm=====
  -
   
  +
  =====quét ký hiệu đánh dấu=====
  -
  =====quét điểm=====
  +
  =====sự đọc dấu hiệu quang=====
  -
   
  +
  -
  =====quét ký hiệu đánh dấu=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====sự đọc dấu hiệu quang=====
  +
  ::[[OMR]] ([[optical]]mark [[reading]])
  ::[[OMR]] ([[optical]]mark [[reading]])
  ::sự đọc dấu hiệu quang học
  ::sự đọc dấu hiệu quang học
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=optical%20mark%20reading optical mark reading] : National Weather Service
   

  Hiện nay

  Toán & tin

  đọc từng điểm quang học
  quét điểm
  quét ký hiệu đánh dấu
  sự đọc dấu hiệu quang
  OMR (opticalmark reading)
  sự đọc dấu hiệu quang học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X