• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (/'''<font color="red">´pə:kə¸leit</font>'''/)
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====/'''<font color="red">´pə:kə¸leit</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´pə:kə¸leit</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
   
  -
  >
   

  15:44, ngày 20 tháng 5 năm 2008

  /´pə:kə¸leit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lọc, chiết ngâm, pha phin (nước, cà phê...)
  Thấm qua (nước); lan ra, tràn ra (thông tin, cảm xúc..)
  water percolating through sand
  nước đang thấm qua cát
  the rumour percolated through the firm
  tin đồn lan dần ra khắp công ty

  Nội động từ

  Lọc qua, thấm qua

  Hình thái từ

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  dịch ngâm chiết, dịch thẩm tách

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ngâm xiết
  lọc qua

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ngâm chiết
  thấm ướt

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Seep, steep, transfuse, leach, drip, drain, strain, filter,pervade, infuse, ooze, transude, filtrate, trickle, permeate,suffuse, penetrate: The earth is too hard for the rainwater topercolate to the roots below. It slowly percolated through to methat Clare had told the police where I was hiding.

  Oxford

  V.

  Intr. (often foll. by through) a (of liquid etc.) filteror ooze gradually (esp. through a porous surface). b (of anidea etc.) permeate gradually.
  Tr. prepare (coffee) byrepeatedly passing boiling water through ground beans.
  Tr.ooze through; permeate.
  Tr. strain (a liquid, powder, etc.)through a fine mesh etc.
  Percolation n. [L percolare (asPER-, colare strain f. colum strainer)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X