• /´pə:kə¸leit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lọc, chiết ngâm, pha phin (nước, cà phê...)
  Thấm qua (nước); lan ra, tràn ra (thông tin, cảm xúc..)
  water percolating through sand
  nước đang thấm qua cát
  the rumour percolated through the firm
  tin đồn lan dần ra khắp công ty

  Nội động từ

  Lọc qua, thấm qua

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Y học

  dịch ngâm chiết, dịch thẩm tách

  Kỹ thuật chung

  ngâm xiết
  lọc qua

  Kinh tế

  ngâm chiết
  thấm ướt

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X