• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'sevn</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">'sev(ə)n</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 20: Dòng 20:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Toán & tin ===
  === Toán & tin ===
  -
  =====bảy=====
  +
  =====bảy=====
  =====bảy (7)=====
  =====bảy (7)=====
  Dòng 48: Dòng 48:
  =====The seven deadly sins the sins of pride, covetousness, lust,anger, gluttony, envy, and sloth. the seven seas the oceans ofthe world: the Arctic, Antarctic, N. Pacific, S. Pacific, N.Atlantic, S. Atlantic, and Indian Oceans. the seven wonders ofthe world see WONDER. seven year itch a supposed tendency toinfidelity after seven years of marriage. [OE seofon f. Gmc]=====
  =====The seven deadly sins the sins of pride, covetousness, lust,anger, gluttony, envy, and sloth. the seven seas the oceans ofthe world: the Arctic, Antarctic, N. Pacific, S. Pacific, N.Atlantic, S. Atlantic, and Indian Oceans. the seven wonders ofthe world see WONDER. seven year itch a supposed tendency toinfidelity after seven years of marriage. [OE seofon f. Gmc]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  09:40, ngày 17 tháng 12 năm 2008

  /'sev(ə)n/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bảy
  to be seven
  lên bảy (tuổi)

  Danh từ

  Số bảy ( 7)
  the seven wonders of the world
  bảy kỳ quan trên thế giới
  (trong từ ghép) có bảy đơn vị trong vật được mô tả
  a seven-line poem
  bài thơ bảy dòng
  Nhóm bảy người

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bảy
  bảy (7)
  Tham khảo

  Oxford

  N. & adj.
  N.
  One more than six, or three less than ten;the sum of four units and three units.
  A symbol for this (7,vii, VII).
  A size etc. denoted by seven.
  A set or team ofseven individuals.
  The time of seven o'clock (is it sevenyet?).
  A card with seven pips.
  Adj. that amount to seven.
  The seven deadly sins the sins of pride, covetousness, lust,anger, gluttony, envy, and sloth. the seven seas the oceans ofthe world: the Arctic, Antarctic, N. Pacific, S. Pacific, N.Atlantic, S. Atlantic, and Indian Oceans. the seven wonders ofthe world see WONDER. seven year itch a supposed tendency toinfidelity after seven years of marriage. [OE seofon f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X