• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">sig'nifikənt</font>'''/)
  Dòng 2: Dòng 2:
  | __TOC__
  | __TOC__
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">sig'nifikənt</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">sig'nifikəntli</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  07:29, ngày 6 tháng 7 năm 2008

  /sig'nifikəntli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Theo một cách truyền đạt có ý nghĩa đặc biệt
  smile significantly
  cười một cách có ý nghĩa
  wink significantly
  nháy mắt một cách có ý nghĩa
  Đáng kể; tới một mức độ quan trọng, tới một mức độ to lớn
  profits have risen significantly
  lợi nhuận đã tăng lên đáng kể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X