• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  -
  {{spar}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  Dòng 40: Dòng 40:
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====thanh đòn=====
  +
  =====thanh đòn=====
  == Giao thông & vận tải==
  == Giao thông & vận tải==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====dầm dọc cánh=====
  +
  =====dầm dọc cánh=====
  -
  =====thanh (đóng tàu)=====
  +
  =====thanh (đóng tàu)=====
  == Hóa học & vật liệu==
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====spat (khoáng vật)=====
  +
  =====spat (khoáng vật)=====
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====kèo=====
  +
  =====kèo=====
  == Điện lạnh==
  == Điện lạnh==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====đá spat=====
  +
  =====đá spat=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====chân chống=====
  +
  =====chân chống=====
  -
  =====cột buồm=====
  +
  =====cột buồm=====
  -
  =====cột=====
  +
  =====cột=====
  -
  =====dầm dọc=====
  +
  =====dầm dọc=====
  -
  =====dầm dọc tàu=====
  +
  =====dầm dọc tàu=====
  -
  =====gỗ tròn=====
  +
  =====gỗ tròn=====
  -
  =====trụ=====
  +
  =====trụ=====
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  Dòng 89: Dòng 89:
  *[http://foldoc.org/?query=spar spar] : Foldoc
  *[http://foldoc.org/?query=spar spar] : Foldoc
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=spar&searchtitlesonly=yes spar] : bized
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=spar&searchtitlesonly=yes spar] : bized
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Xây dựng]][[Category:Điện lạnh]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ khí & công trình]]
   +
  [[Thể_loại:Giao thông & vận tải]]
   +
  [[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]
   +
  [[Thể_loại:Điện lạnh]]
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  08:58, ngày 13 tháng 5 năm 2008

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trụ, cột (để làm cột buồm)
  (hàng không) xà dọc (của cánh máy bay)

  Ngoại động từ

  (hàng hải) đóng trụ, đóng cột (vào tàu, để làm cột buồm...)

  Danh từ

  (khoáng chất) Spat, khoáng tinh thể dễ tách
  Cuộc chọi gà
  Cuộc đánh đấm
  Cuộc đấu quyền Anh
  Sự cãi nhau, sự đấu khẩu

  Nội động từ

  Tập luyện đấu quyền Anh
  (thể dục,thể thao) ở vào tư thế sẵn sàng đánh đỡ
  Đánh nhau (người); chọi nhau (gà)
  Cãi nhau, đấu khẩu
  children sparring with each other
  bọn trẻ con đang đấu khẩu với nhau

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  thanh đòn

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  dầm dọc cánh
  thanh (đóng tàu)

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  spat (khoáng vật)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  kèo

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  đá spat

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chân chống
  cột buồm
  cột
  dầm dọc
  dầm dọc tàu
  gỗ tròn
  trụ

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Nautical mast, yard, yard-arm, boom, boomkin, gaff, jigger,mizen, Colloq stick, pole: The first gusts of the storm torethe remaining canvas from the spars.

  Tham khảo chung

  • spar : National Weather Service
  • spar : amsglossary
  • spar : Corporateinformation
  • spar : Foldoc
  • spar : bized

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X