• /spa:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trụ, cột (để làm cột buồm)
  (hàng không) xà dọc (của cánh máy bay)

  Ngoại động từ

  (hàng hải) đóng trụ, đóng cột (vào tàu, để làm cột buồm...)

  Danh từ

  (khoáng chất) Spat, khoáng tinh thể dễ tách
  Cuộc chọi gà
  Cuộc đánh đấm
  Cuộc đấu quyền Anh
  Sự cãi nhau, sự đấu khẩu

  Nội động từ

  Tập luyện đấu quyền Anh
  (thể dục,thể thao) ở vào tư thế sẵn sàng đánh đỡ
  Đánh nhau (người); chọi nhau (gà)
  Cãi nhau, đấu khẩu
  children sparring with each other
  bọn trẻ con đang đấu khẩu với nhau

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thanh đòn

  Giao thông & vận tải

  dầm dọc cánh
  thanh (đóng tàu)

  Hóa học & vật liệu

  spat (khoáng vật)

  Xây dựng

  kèo

  Điện lạnh

  đá spat

  Kỹ thuật chung

  chân chống
  cột buồm
  cột
  dầm dọc
  dầm dọc tàu
  gỗ tròn
  trụ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X