• /i:tʃ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mỗi
  each day
  mỗi ngày
  each motorcycle has two wheels
  mỗi xe môtô đều có hai bánh

  Đại từ bất định

  Mỗi người, mỗi vật, mỗi cái
  each of us
  mỗi người chúng ta
  each of the gifts is worth 50,000 dongs
  mỗi tặng phẩm trị giá năm mươi ngàn đồng

  Cấu trúc từ

  each and all
  tất cả mọi người, ai ai
  each other
  nhau, lẫn nhau
  to love each other
  yêu nhau

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mỗi một

  Kỹ thuật chung

  mỗi
  mỗi một

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X