• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ===Idioms=== =====To take off the gloves to sb (to handle sb without gloves) ===== ::Tranh luận(đấu tranh)với ai; đối xử thẳng...)
  Hiện nay (20:18, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====[[To]] [[take]] [[off]] [[the]] [[gloves]] [[to]] [[sb]] ([[to]] [[handle]] [[sb]] [[without]] [[gloves]]) =====
  =====[[To]] [[take]] [[off]] [[the]] [[gloves]] [[to]] [[sb]] ([[to]] [[handle]] [[sb]] [[without]] [[gloves]]) =====
  ::Tranh luận(đấu tranh)với ai; đối xử thẳng tay với ai
  ::Tranh luận(đấu tranh)với ai; đối xử thẳng tay với ai
   +
  [[Thể_loại:idioms]]
  [[Thể_loại:idioms]]

  Hiện nay

  Idioms

  To take off the gloves to sb (to handle sb without gloves)
  Tranh luận(đấu tranh)với ai; đối xử thẳng tay với ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X