• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Ngoại động từ=== =====Thẩm tra, kiểm lại===== ::to verify a statement ::thẩm tra một lời ...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 22: Dòng 22:
  =====Thực hiện (lời tiên đoán, lời hứa...)=====
  =====Thực hiện (lời tiên đoán, lời hứa...)=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *V_ing : [[verifying]]
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==

  03:04, ngày 5 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thẩm tra, kiểm lại
  to verify a statement
  thẩm tra một lời tuyên bố
  to verify the items of a bill
  kiểm lại các khoản của một hoá đơn
  Xác minh, xác nhận (sự ngờ vực..)
  to verify a witness
  xác minh một lời khai làm chứng
  Thực hiện (lời tiên đoán, lời hứa...)

  hình thái từ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  thẩm tra

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  kiểm chứng
  kiểm nghiệm
  kiểm tra
  thử lại

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  thẩm tra

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Affirm, confirm, testify to, attest (to), bear witness to,vouch for, corroborate, support, substantiate, clinch or clench,prove, demonstrate, show, bear out, authenticate, validate,certify, guarantee, back up, warrant: Can you verify theaccuracy of his testimony?

  Oxford

  V.tr.

  (-ies, -ied) 1 establish the truth or correctness of byexamination or demonstration (must verify the statement;verified my figures).
  (of an event etc.) bear out or fulfil(a prediction or promise).
  Law append an affidavit to(pleadings); support (a statement) by testimony or proofs.
  Verifiable adj. verifiably adv. verifier n. [ME f. OFverifier f. med.L verificare f. verus true]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X