• (đổi hướng từ Verifying)
  /´veri¸fai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thẩm tra, kiểm lại
  to verify a statement
  thẩm tra một lời tuyên bố
  to verify the items of a bill
  kiểm lại các khoản của một hoá đơn
  Xác minh, xác nhận (sự ngờ vực..)
  to verify a witness
  xác minh một lời khai làm chứng
  Thực hiện (lời tiên đoán, lời hứa...)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kiểm nghiệm

  Cơ - Điện tử

  Kiểm tra, kiểm nghiệm

  Toán & tin

  thẩm tra

  Kỹ thuật chung

  kiểm chứng
  kiểm nghiệm
  kiểm tra
  thử lại

  Kinh tế

  thẩm tra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X