• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">´wenzdi</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">´wensdei</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====ngày thứ tư=====
  +
  =====ngày thứ tư=====
  ::[[black]] [[Wednesday]]
  ::[[black]] [[Wednesday]]
  ::ngày thứ tư đen tối
  ::ngày thứ tư đen tối
  Dòng 28: Dòng 28:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=wednesday wednesday] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=wednesday wednesday] : National Weather Service
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=wednesday wednesday] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=wednesday wednesday] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Kinh tế]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  11:28, ngày 11 tháng 12 năm 2008

  /´wensdei/

  Thông dụng

  Danh từ, viết tắt là .Wed hoặc .Weds

  Ngày thứ tư trong tuần; thứ Tư

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ngày thứ tư
  black Wednesday
  ngày thứ tư đen tối

  Oxford

  N. & adv.
  N. the fourth day of the week, following Tuesday.
  Adv. colloq.
  On Wednesday.
  (Wednesdays) on Wednesdays;each Wednesday. [ME wednesdei, OE wodnesd‘g day of (the god)Odin]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X