• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 21: Dòng 21:
  | __TOC__
  | __TOC__
  |}
  |}
   +
  ===Cơ - Điện tử===
   +
  =====Kẽm (Zn), (v) mạ kẽm, tráng kẽm=====
   +
  === Y học===
  === Y học===
  =====kẽm (nguyên tố hóa học, ký hiệu Zn)=====
  =====kẽm (nguyên tố hóa học, ký hiệu Zn)=====
  Dòng 41: Dòng 44:
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=zinc zinc] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=zinc zinc] : Chlorine Online
  *[http://semiconductorglossary.com/default.asp?SearchedField=Yes&SearchTerm=zinc&x=0&y=0 zinc] : semiconductorglossary
  *[http://semiconductorglossary.com/default.asp?SearchedField=Yes&SearchTerm=zinc&x=0&y=0 zinc] : semiconductorglossary
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Y học]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Y học]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  /ziɳk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kẽm
  to coat with zinc
  mạ kẽm, tráng kẽm

  Ngoại động từ

  Tráng kẽm, mạ kẽm
  to zinc iron
  tráng kẽm lên sắt
  Lợp bằng kẽm
  to zinc a roof
  lợp mái nhà bằng kẽm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Kẽm (Zn), (v) mạ kẽm, tráng kẽm

  Y học

  kẽm (nguyên tố hóa học, ký hiệu Zn)

  Kỹ thuật chung

  kẽm
  mạ kẽm

  Oxford

  N.
  Chem. a white metallic element occurring naturally as zincblende, and used as a component of brass, in galvanizing sheetiron, in electric batteries, and in printing-plates. °Symb.:Zn.
  Flowers of zinc = zinc oxide. zinc blende see BLENDE.zinc chloride a white crystalline deliquescent solid used as apreservative and flux. zinc oxide a powder used as a whitepigment and in medicinal ointments. zinc sulphate a whitewater-soluble compound used as a mordant.
  Zinced adj. [GZink, of unkn. orig.]

  Tham khảo chung

  • zinc : National Weather Service
  • zinc : Corporateinformation
  • zinc : Chlorine Online
  • zinc : semiconductorglossary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X