• (đổi hướng từ 10)
  /ten/

  Thông dụng

  Đại từ & từ xác định

  Mười, chục ( 10)
  to be ten
  lên mười (tuổi)
  ten to one
  cược mười ăn một

  Danh từ

  Số mười
  (trong từ ghép) có mười đơn vị của cái được nói rõ (tờ mười đô la, quân bài mười..)
  a ten-gallon drum
  một thùng mười ga lông
  in tens
  từng mười, từng bộ mười
  the upper ten
  tầng lớp quý tộc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mười

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X