• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a friend in need is a friend indeed
  bạn trong lúc khó khăn hoạn nạn mới thật là bạn

  Xem thêm friend

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X