• /frend/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bạn
  Người quen sơ, ông bạn
  Người ủng hộ, người giúp đỡ
  Cái giúp ích
  self-reliance is one's best friend
  dựa vào sức mình là điều tốt nhất
  ( số nhiều) bà con thân thuộc
  ( Friend) tín đồ Quây-cơ

  Ngoại động từ

  (thơ ca) giúp đỡ

  Cấu trúc từ

  To keep friends with
  Thân với
  a friend in need is a friend indeed
  Trong cơn hoạn nạn mới biết bạn bè/bạn hiền

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X