• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a mere navvy's work
  một công việc chỉ đòi hỏi sức khoẻ không cần có kỹ thuật

  Xem thêm navvy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X