• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a peg to hang sth on
  cái cớ để làm gì

  Xem thêm hang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X