• /peg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái chốt; cái móc; cái mắc
  Cái mắc (áo, mũ..)
  a hat peg
  cái mắc mũ
  Cọc buộc lều (như) tent-peg
  Cọc đánh dấu (đất..)
  a surveyor's peg
  cọc của người vẽ bản đồ địa hình
  Cái ngạc
  Miếng gỗ chèn, bít (lỗ thùng...)
  Núm lên dây đàn (như) tuning peg
  Cái kẹp phơi quần áo (như) clothes peg
  Chân giả (thường) bằng gỗ; người có chân giả (như) peg leg
  Rượu cônhắc pha xô-đa
  (nghĩa bóng) cớ, lý do, cơ hội; đề tài
  a peg to hang something on
  cớ để vin vào, cơ hội để bám vào; đề tài để xoáy vào
  off the peg
  may sẵn (quần áo)

  Ngoại động từ

  Đóng chốt, đóng cọc (để giữ chặt)
  ( + down) ghìm chặt, hạn chế, câu thúc, kiềm chế
  to peg someone down to rules
  câu thúc ai theo đúng luật lệ, ghìm ai theo đúng luật lệ
  to peg someone down to his work
  ghim chặt ai vào công việc
  Ghìm không cho lên xuống (giá hối đoái)
  Ổn định (giá cả...)
  (từ lóng) ném (đá...)
  Ghi (điểm số) bằng chốt (chơi kipbi)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vạch mặt chỉ tên là
  to peg somebody as a scoundred
  vạch mặt chỉ tên ai là một thằng vô lại

  Nội động từ ( + .at)

  Cầm chốt đánh vào, cầm cọc đánh vào; cầm chốt nhắm vào, cầm cọc nhắm vào; đâm thủng bằng chốt, đâm thủng bằng cọc
  Ném đá vào

  Cấu trúc từ

  round peg in a square hole
  Như hole
  to put someone on the peg
  (quân sự), (từ lóng) đưa ai ra ban chỉ huy vì một lỗi gì
  to take someone down a peg or two
  làm nhục ai; làm cho ai hết vênh váo, làm cho ai co vòi lại
  to peg away at
  kiên trì làm, bền bỉ làm (việc gì)
  to peg out
  đánh dấu ranh giới bằng cọc
  Chạm bóng vào cọc kết thúc cuộc đấu ( critkê)
  (từ lóng) chết; sạt nghiệp

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cọc, chốt, chốt định vị

  Xây dựng

  chốt (gỗ)
  đinh (gỗ)
  đinh tre
  trục puli

  Kỹ thuật chung

  bulông
  cái chốt
  cái móc
  cái ngạc
  cột mốc
  khóa
  đinh đầu bẹt
  đinh lớn
  đóng chốt
  đóng cọc
  đóng cọc mốc
  miếng gỗ chèn
  then cài

  Kinh tế

  chặn đứng (giá cả, hối suất...)
  ghìm
  ghìm giữ (giá hối đoái, cổ phiếu ...)
  hạn chế
  ổn định

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  grade , level , point , rung , stage , step

  Từ trái nghĩa

  verb
  detach , unfasten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X