• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a set of gleaming white teeth
  một hàm răng trắng bóng

  Xem thêm gleaming

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X