• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a stitch in time saves nine
  (tục ngữ) làm ngay cho khỏi rách việc ra

  Xem thêm save

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X