• Thông dụng

  Tính từ

  Chín
  nine times out of ten
  cứ mười lần thì có đến chín lần; thường thường
  nine tenths
  chín phần mười, hầu hết
  nine day's wonder
  cái kỳ lạ nhất thời
  trước lạ sau quen

  Danh từ

  Số chín
  (đánh bài) quân chín
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thể dục,thể thao) đội bóng chín người
  (the nine) (thần thoại,thần học) chín nàng thơ
  to crack someone up to the nines
  tâng bốc ai đến tận mây xanh, tán dương ai hết lời
  to be dressed up to the nines

  Xem dress

  nine to five
  theo giờ hành chính

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  số chín
  số chín (9)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  enneadic , ninth , nonagon , novenary
  noun
  ennead , ennead.--a. enneatic , nonagon , novenary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X