• Thông dụng

  Phó từ

  Ngay từ đầu
  The entire process must be repeated ab initio
  Phải lặp lại ngay từ đầu toàn bộ tiến trình này.

  Điện lạnh

  theo nguyên lý đầu
  từ đầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X