• /mʌst/

  Thông dụng

  Trợ động từ

  Phải, cần phải, nên
  you must work if you want to succeed
  anh phải làm việc nếu anh muốn thành công
  I am very sorry, but I must go at once
  tôi lấy làm tiếc nhưng tôi phải đi ngay
  if there is smoke there must be fire
  nếu có khói thì ắt hẳn phải có lửa
  Chắc hẳn là, thế mà... cứ
  you must have catch your train if you had run
  nếu anh đã chạy thì hẳn là anh đã kịp chuyến xe lửa
  just as I was business, he must come worrying me
  mình đã bận tối tăm mặt mũi thế mà nó đến quấy rầy

  Danh từ

  Sự cần thiết
  the study of foreign languages is a must
  việc học tiếng nước ngoài là một sự cần thiết

  Tính từ

  Cần thiết

  Danh từ

  Hèm rượu nho
  Mốc
  Cơn hăng, cơn hung dữ (của voi đực, lạc đà đực) ( (cũng) musth)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phải

  Kỹ thuật chung

  phải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X