• /in'taiə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Toàn bộ, toàn thể, toàn vẹn, hoàn toàn
  Thành một khối, thành một mảng, liền
  Không thiến, không hoạn
  Nguyên chất

  Danh từ

  ( the entire) toàn bộ, toàn thể, cái nguyên vẹn
  Ngựa không thiến, ngựa giống

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nguyên

  Cơ - Điện tử

  (adj) nguyên (lá, khối)

  Kỹ thuật chung

  nguyên
  entire function
  hàm nguyên
  entire function of zero type
  hàm nguyên loại cực tiểu
  entire rational function
  hàm hữu tỷ nguyên
  find entire cell only
  chỉ tìm nguyên ô
  function of entire part
  hàm phần nguyên
  genre of an entire function
  giống của một hàm nguyên
  growth of an entire function
  cấp tăng của một hàm nguyên
  trọn vẹn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X