• Toán & tin

  trị số tuyệt đối

  Giải thích VN: Trị số dương của một số, không quan tâm đến dấu đại số của nó (dương hay âm).

  Kỹ thuật chung

  giá trị tuyệt đối

  Giải thích VN: Trị số dương của một số, không quan tâm đến dấu đại số của nó (dương hay âm).

  absolute value computer
  máy tính giá trị tuyệt đối
  absolute value of a complex number
  giá trị tuyệt đối của một số phức
  absolute value of a vector
  giá trị tuyệt đối của một vectơ

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Giá trị tuyệt đối

  Xây dựng

  giá trị tuyệt đối

  Kinh tế

  giá trị tuyệt đối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X