• Kỹ thuật chung

  liều (lượng) hấp thụ
  absorbed dose of ionizing radiation
  liều lượng hấp thụ bức xạ ion hóa
  absorbed dose rate
  suất liều lượng hấp thụ
  rad (radiationabsorbed dose)
  liều lượng hấp thụ bức xạ
  radiation absorbed dose (rad)
  liều lượng hấp thụ bức xạ
  unit of absorbed dose
  đơn vị liều lượng hấp thụ
  liều lượng hấp thụ
  absorbed dose of ionizing radiation
  liều lượng hấp thụ bức xạ ion hóa
  absorbed dose rate
  suất liều lượng hấp thụ
  rad (radiationabsorbed dose)
  liều lượng hấp thụ bức xạ
  radiation absorbed dose (rad)
  liều lượng hấp thụ bức xạ
  unit of absorbed dose
  đơn vị liều lượng hấp thụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X