• Điện lạnh

  hệ (thống) hấp thụ
  sealed absorption system
  hệ thống hấp thụ kín
  hệ thống hấp thụ
  sealed absorption system
  hệ thống hấp thụ kín
  trạm (lạnh) hấp thụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X