• /¸æbsɔ:p´tiviti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khả năng hút thu

  Nhu shit

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính hấp thụ
  acoustic absorptivity
  tính hấp thụ âm

  Xây dựng

  tính hút thu

  Điện lạnh

  khả năng hấp phụ
  moisture absorptivity
  khả năng hấp phụ ẩm

  Điện tử & viễn thông

  đọ hấp thụ

  Kỹ thuật chung

  khả năng hấp thụ
  acoustic absorptivity
  khả năng hấp thụ âm
  khả năng hút thu
  năng suất hấp thụ
  độ hấp thụ
  hệ số hấp thụ
  sức hấp thụ

  Địa chất

  khả năng hấp thụ

  Kinh tế

  hệ số hấp thụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X