• /´kævənəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có nhiều hang động
  Như hang
  (thuộc) hang
  cavernous sinus
  xoang hang
  cavernous eyes
  mắt sâu hoắm, mắt trũng xuống

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  dạng hang hốc

  Xây dựng

  như hang

  Kỹ thuật chung

  có hang
  hốc
  dạng tổ ong
  hang
  cavernous breathing
  thở hang
  cavernous limestone
  đá vôi hang
  cavernous limestone
  đá vôi hang hốc
  cavernous porosity
  kẽ rỗng dạng hang lỗ
  cavernous vein
  mạch hang hốc
  cavernous voice
  tiếng thổi hang

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  filled

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X